Header7
Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken     
 
Algemene Ledenvergadering Fanfare Aurora 13 mei
Op vrijdag 13 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Fanfare Aurora plaats.
De vergadering verliep prettig en soepel ondanks een geringe opkomst.
De voorzitter opende de vergadering en las een mooie dankbrief voor van Peter Thissen (verhinderd voor deze vergadering), voorzitter van de werkgroep Meifeest.
Peter sprak zijn dank uit naar allen, individuen en sub-werkgroepen, die hebben meegeholpen dit feest tot één groot succes te maken.
Ook keek de voorzitter terug op 2021 een jaar waar diverse activiteiten niet door gingen maar enkele activiteiten wel en die dan ook een succes waren zoals het najaarsconcert en het Ceaciliafeest.
De penningmeester heeft de financiële situatie duidelijk gemaakt en we hebben 2021 met een positief resultaat afgesloten. Dank aan allen voor de inzet tijdens de speciale acties want daardoor halen we deze mooie resultaten.
Ook werd het nieuwe subsidiebeleid van de Gemeente Leudal uitvoerig besproken.
Anniek Parrren en Monique Custers werden herkozen tot bestuurslid van fanfare Aurora.
Voor de werkgroepen donateursactie/zomerconcert, Musica Culinaria en Sylvesterconcert staan nog vacatures open.
  
Meifeest
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd 1e Meifeest.
Een dikke Merci voor de werkgroep en allen die ertoe hebben bijgedragen om dit feest tot een succes te maken.
 
H. Communie 22 mei
Allen in uniform, denk eraan dat ook schoenen en sokken zwart zijn.
9.15 uur bijeenkomen in de kerk en alles klaarzetten waarna in stoet naar Mariabosch
Het programma tijdens de Communiemis:
- For the love of a princes (binnenkomst kerk)
- Benedictus (collecte)
- Cry of the falcon (adagio maat 165- 210) (Communie)
- Choral Dorien (Communie)
- Gedeelte uit The greatest showman (slot)
 
29 mei afscheid café restaurant de Oude Smidse
Als fanfare willen we graag stilstaan bij het afscheid van de Oude Smidse en hun een serenade brengen. Bijeenkomen om 17.00 uur op de parkeerplaats bij de Oude Smidse (niet in uniform)

Lees meer...

Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken     
 
Zondag 1 mei H. Mis Baronsberg
Wij bedanken het ensemble dat op de mooie maar frisse zondagochtend van 1 mei de openluchtmis bij Baronberg muzikaal heeft opgeluisterd.
 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking
De Gemeente Leudal bedankt allen die aanwezig waren bij de Dodenherdenking in Heythuysen voor de mooie bijdrage.
 
7 mei Meiboom ophalen
Allen in uniform om 13.45 uur klaarstaan op het kerkplein om samen met Schutterij st. Jan in stoet de Meiboom op te halen. Er worden marsen gespeeld uit het marsenboekje.
Heb je je marsenboekje nog niet compleet? Meld dit dan bij de archiefcommissie (René, Ton of Ben).

H. Communie 22 mei
9.15 uur bijeenkomen in de kerk en alles klaarzetten waarna in stoet naar Mariabosch
Het programma tijdens de Communiemis:
- For the love of a princes (binnenkomst kerk)
- Benedictus (collecte)
- Cry of the falcon (adagio maat 165- 210) (Communie)
- Choral Dorien (Communie)
- Gedeelte uit The greatest showman (slot)
 
29 mei afscheid café restaurant de Oude Smidse
Als fanfare willen we graag stilstaan bij het afscheid van de Oude Smidse en hun een serenade brengen. Bijeenkomen om 14.00 uur op de parkeerplaats bij de Oude Smidse (niet in uniform)
 
Woensdag 11 mei  OUD-PAPIERACTIE in Baexem  
Hulp wordt verwacht van: Sandra Beijer, Johan Custers, Hub Geraats, Inge Hobus, Peter Hupkens, Ruud Joris, Irene Verheggen, Cas Wijen
Bijrijder: Henk Bongers
Reserve: Susan Hanssen, Ruud Knippenberg
De eerstvolgende ophaaldag is: woensdag 8 juni

Lees meer...

Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken     
 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking
Programma:  allen in uniform
19.05 bijeenkomen op Kerkplein Baexem om samen naar Heythuysen te gaan.
19.20 uur opstellen bij Kerk Heythuysen
19.25 uur vertrek stille tocht samen met schutterij St Nicolaas naar vredesmonument.
De te spelen muziekwerken:
- Ter Herdenking deel B
- Choral Dorien
- het Wilhelmus
 
7 mei Meiboom ophalen
Allen in uniform om 13.45 uur klaarstaan op het kerkplein om samen met Schutterij st. Jan in stoet de Meiboom op te halen. Er worden marsen gespeeld uit het marsenboekje.
Heb je je marsenboekje nog niet compleet? Meld dit dan bij je groepshoofd die dit dan aan de archiefcommissie kan melden.
 
Dorpslunch
Je kunt je vandaag nog aanmelden voor de Dorpslunch via email meifeestbaexem@hotmail.com
 
Aurora Koning
Wij feliciteren Rens Peeters  met het behalen van zijn Koningstitel tijdens een gezellige schietwedstrijd bij Schutterij Drumband St. Jan.
  
Zondag 1 mei H. Mis Baronsberg
Zondag 1 mei vindt er om 10.30 uur een openluchtmis plaats bij de Lourdesgrot aan de Baronsberg.
Hier zal naast Kerkelijk zangkoor uit Baexem en Grathem ook een ensemble van Fanfare Aurora haar medewerking aan verlenen
 
6 mei Try-out Boax’m Blech
Na afloop van de repetitie zal Boax’m Blech een try-out optreden verzorgen vanwege het optreden tijdens de lunch op 8 mei
 
29 mei afscheid café restaurant de Oude Smidse
Als fanfare willen we graag stilstaan bij het afscheid van de Oude Smidse en hun een serenade brengen. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

Lees meer...

Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken     
  
Paasconcert 16 april
We kunnen terug kijken op een mooie en geslaagde goed georganiseerde concert avond.
Dank aan de werkgroep!
 
Woensdag 27 april Koningsdag
Allen in uniform om 13.15 uur bij de Oude Smidse verzamelen, om 13.30 uur samen met de schutterij naar café de Staasie gaan om samen de gesneuvelde militair te herdenken en daarna in stoet naar het schutterslokaal te gaan voor het schieten van de Auroravogel.
Denk er aan om het marsenboekje en Royal Welsh mee te nemen. Van ieders register heeft iemand de partijen voor degene die niet op de repetitie waren gisteren.
 
Zondag 1 mei H. Mis Baronsberg
Een ensemble van de fanfare zal deze mis opluisteren. Aanvang 10.30 uur
 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking
Allen in uniform om 19.15 uur bijeenkomen op het Kerkplein Baexem om samen met auto’s naar Heythuysen te vertrekken. Daar verzamelen we (om 19.30 uur) samen met de schutterij bij de st. Nicolaas kerk om vervolgens naar het gedenkmonument te gaan.
 
6 mei Try-out Baox’m Blech
Na afloop van de repetitie zal Baox’m Blech een try-out optreden verzorgen vanwege het optreden tijdens de lunch op 8 mei
 
7 mei Meiboom ophalen
Allen in uniform om 13.45 uur klaarstaan op het kerkplein om samen met Schutterij st. Jan in stoet de Meiboom op te halen.
 
29 mei afscheid café restaurant de Oude Smidse
Als fanfare willen we graag stilstaan bij het afscheid van de Oude Smidse en hun een serenade brengen. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

Lees meer...

Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken      
 
Paasconcert 16 april
Vertrekken om 18.30 uur vanaf het kerkplein om gezamenlijk naar Heythuysen te rijden.
Om 18.45 uur klaar zitten op podium. Heren in uniform en dames volgens kledingadvies
Aanvang concert 19.30 uur
Programma:
- At the Gates of Asgard
- Aranjuez
- Anne Frank
- Year of the Dragon: deel 1 en deel 2
- Greatest Showman
- Imperial Crown
- Valero
 
27 april Koningsdag
13.30 uur bij café de Smidse aanwezig zijn om samen met de schutterij naar café de Staasie te gaan om samen de gesneuvelde militair te herdenken en daarna in stoet naar het schutterslokaal te gaan voor het schieten van de Auroravogel.
 
Onderling Solisten Concours 10 april
Het was een mooi en druk bezocht Onderling Solisten Concours.
Alle deelnemers hebben zich voor 100% ingezet.
Van harte gefeliciteerd aan allen en vooral aan de winnaars!
Dank aan de werkgroep voor de goede organisatie!
 
Divisie Naam Instrument Aantal punten
starters N.v.t N.v.t N.v.t
5e Lucas Verhaegen Bugel 89
4e Fleur Peeters Bugel 85
3e Tessie Cuijpers Saxofoon Alt 86
2e Maud van den Hurck Saxofoon Sopraan 86
1e Janou Lambers Saxofoon Alt 90
 
Winnaar jeugdwisselbeker t/m 16 jaar Lucas Verhaegen
Winnaar wisselbeker gehele concours Janou Lambers
 

1 mei H. Mis Baronsberg
Een ensemble van de fanfare zal deze mis opluisteren. Aanvang 10.30 uur
 
4 mei Dodenherdenking
Iedereen wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. Tijden worden nog bekend gemaakt.

Lees meer...

Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken     
  
Onderling Solisten Concours 10 april
Aanvang 11.00 uur. Aan alle deelnemende muzikanten, heel veel succes en plezier toegewenst!
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en de deelnemende muzikanten te komen aanmoedigen.
 
Generale repetitie 15 april in de Bombardon
Vertrekken om 19.45 uur vanaf het kerkplein om gezamenlijk naar Heythuysen te rijden.
Zaal gereed maken Mark Peeters, Iris Schroijen
 
Paasconcert 16 april
Vertrekken om 18.30 uur vanaf het kerkplein om gezamenlijk naar Heythuysen te rijden.
Om 18.45 uur klaar zitten op podium. Heren in uniform en dames volgens kledingadvies
Aanvang concert 19.30 uur
Programma:
- At the Gates of Asgard
- Aranjuez
- Anne Frank
- Year of the Dragon: deel 1 en deel 2
- Greatest Showman
- Imperial Crown
- Valero
 
27 april Koningsdag
13.30 uur bij café de Smidse aanwezig zijn om samen met de schutterij naar café de Staasie te gaan om samen de gesneuvelde militair te herdenken en daarna in stoet naar het schutterslokaal te gaan voor het schieten van de Auroravogel.
 
1 mei H. Mis Baronsberg
Een ensemble van de fanfare zal deze mis opluisteren. Tijden wordt nog bekend gemaakt.
 
4 mei Dodenherdenking
Iedereen wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. Tijden worden nog bekend gemaakt.
 
Woensdag 13 april OUD-PAPIERACTIE in Baexem  
Hulp wordt verwacht van: Marcel Hanssen, Jos v Herten, Jack Heuts, Henk Hobus, Inge Knippenberg, Hans Knippenberg, Huub Peeters, Gregor Ronckers
Bijrijder: Tjeu Bonten
Reserve: Inge Hobus, Cas Wijen
De eerstvolgende ophaaldag is: woensdag 11 mei

Lees meer...

Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken     
 
H. Mis Baronsberg 1 mei
Wil je meespelen met het ensemble op zondagochtend 1 mei tijdens de mis op de Baronsberg, geef je dan deze week op via Bart
 
Programma concert 16 april aanvang concert 19.30 uur inspelen om 18.45 uur
15 april repetitie in de Bombardon
- At the Gates of Asgard
- Aranjuez
- Anne Frank
- Year of the Dragon: deel 1 en deel 2
- Greatest Showman
- Imperial Crown
- Valero
 
4 mei Dodenherdenking
Iedereen wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn
 
Toevoeging aan de activiteiten kalender
5 november                  Spaans concert
19 november                Caeciliafeest
 
Onderling Solisten Concours 10 april
Aanvang 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en de deelnemende muzikanten te komen aanmoedigen

Lees meer...

Volg Fanfare Aurora!

Sponsor Fanfare Aurora GRATIS!

Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan Aurora, zonder dat het jou een cent extra kost! 

Sponser Fanfare Aurora GRATIS!
 
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en Aurora ontvangt hiervoor geld in de clubkas. 
Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking, Greetz en MediaMarkt mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Aurora. 
 
En nogmaals, het kost je niets extra en is ANONIEM! 
 
Wil je Aurora ook GRATIS sponsoren? 
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van Aurora. Voor jou een kleine moeite, voor Aurora zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor klikken op de banner op onze website of rechtstreeks naar www.sponsorkliks.com gaan. Klik vervolgens op het logo van de winkel.
 
Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via SponsorKliks.com komt.  75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Aurora. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol ons een commissie uit en profiteert Aurora hier direct van!
 
Let op: geen commissie op boeken In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven. 
 
Je blijft anoniem 
Noch SponsorKliks, noch Aurora weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor Aurora is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan.
Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een bestelling is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet, levert Aurora niets op.