Als u behoort tot de categorie mensen die Fanfare Aurora uit Baexem een warm hart toedraagt maar niet actief lid bent van de Fanfare, dan zouden wij het erg op prijs stellen als u zich aansluit bij de
 
STICHTING VRIENDEN VAN FANFARE AURORA.
 
Deze organisatie bestaat al vele jaren maar in september 2005 is de Stichting notarieel geregistreerd via een Stichtingsakte.
 
Doel van de vereniging volgens de Statuten is:
a. het uitdragen van het belang voor de gemeenschap van het bestaan van een fanfare
b. de vereniging: Fanfare Aurora financieel te ondersteunen en 
c. ten behoeve van het ontwikkelen van activiteiten op cultureel gebied, waaronder begrepen het houden van manifestaties, geldelijke steun te verlenen. 
 
Maar doel is uiteraard ook belangstelling te tonen voor de muzikale prestaties van het korps in al zijn geledingen (fanfare, jeugdfanfare, jeugdensemble, slagwerkgroep en het saxofoonkwartet) en het aandragen van ideeën die de band van de gemeenschap met de fanfare verstevigen.
 
Onze speciale aandacht gaat ook uit naar de opleiding en ondersteuning van jeugdige muzikanten.
Van de “leden” van de Stichting Vrienden van Fanfare Aurora (een Stichting heeft formeel geen leden maar gemakshalve noemen we de Vrienden zo) wordt verwacht dat ze elk jaar een financiële bijdrage leveren.
De leden ontvangen regelmatig informatie van het Stichtingsbestuur, zodoende blijft u als lid steeds nauw betrokken bij alles wat er in en om de Fanfare gebeurt.

Lid worden?
U kunt zich opgeven als lid van de Stichting Vrienden van Fanfare Aurora bij het secretariaat, adres Jonker van Baexenstraat 42, 6095 AT Baexem, tel. 06-224 773 47 of via e-mail vrienden [at] fanfareaurora [dot] nl. Hier kunt u ook altijd terecht voor meer informatie over zowel de Stichting als over de Fanfare.
 
G.H.M. Joris, secretaris
Secretariaat: Jonker van Baexenstraat 42, 6095 AT Baexem, tel. 06-224 773 47
Bankrelatie: Rabobank NL 04 RABO 0114950997