Fanfare Aurora Baexem ontvangt subsidie van de volgende verstrekkers:

VSB fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Limburg
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

Adams muziekcentrale
Huis voor de Kunsten Limburg