Hallo allemaal,
 
Graag jullie aandacht voor onderstaande zaken.
 
7 mei Meiboom plaatsen
Onder een stralende zon  en met muzikale klanken van Fanfare Aurora en Schutterij Drumband St. Jan werd de meiboom bij de Klockenberg opgehaald. Na het zetten van de meiboom werd door enkele kinderen van Kortjakje, blokfluiters en opleidingsorkest de lintendans gedaan. Aansluitend gaven de kinderen een concert in de Baexheimerhof en was er een optreden van de Drumband van de schutterij. Ondanks het drupje regen tijdens het zetten van de meiboom was het een geslaagde dag.
 
ALV 12 mei 2023
Op vrijdag 12 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Fanfare Aurora plaats.
De vergadering verliep prettig en soepel ondanks een geringe opkomst.
De voorzitter opende de vergadering en keek terug op 2022, een jaar waar diverse activiteiten weer door konden gaan zoals het 1e Meifeest georganiseerd samen met Schutterij St. Jan, het jeugdmuziekweekend in Maasbree en Música Culinária.
Het programma voor het najaar 2023 is nog niet definitief, het Filmconcert dat we gepland hadden in het weekend van 24 en 25 november valt samen met het Filmconcert van Fanfare Concordia Leveroy. De Muziekcommissie is samen met het bestuur aan het kijken naar een alternatief programma met datum. We moeten rekening houden met een concert van Con Amore en activiteiten van de Plekploasters in de Baexheimerhof in december.
Ook werd er vooruit gekeken naar 2024 waar de Passion op de agenda staat en het concours wordt doorgeschoven naar 2025 onder andere in verband met de start van onze nieuwe dirigent Maurice Daemen.
De penningmeester heeft de financiële situatie duidelijk gemaakt en we hebben 2022 met een positief resultaat afgesloten, mede door de inspanning van de werkgroep Fondsenwerving om subsidies aan te vragen voor de verschillende activiteiten. Ook dank aan allen voor de inzet tijdens de speciale acties, want daardoor halen we deze mooie resultaten.
Twee leden van de werkgroep nieuwe uniformen hebben een voorstel gedaan naar de overige leden, na akkoord zullen ze het voorstel voorleggen aan het bestuur. Na goedkeuring van het bestuur is de keuze definitief en wordt een passessie en vervolgens aanschaf in gang gezet.
Er zijn nog meerdere vacatures bij de werkgroep goederenmarkt en 1 vacature bij de werkgroep Meifeest.
Anke Lamkin en Henk Hobus werden herkozen tot bestuurslid van fanfare Aurora.
Voor de werkgroep meifeest staat nog een vacature open.
 
Openbare repetitie 2 juni
Vrijdag 2 juni is er een openbare repetitie van 19.00 tot 20.00 uur voor alle blokfluiters met hun ouders en andere belangstellenden. 
Repetitie fanfare Aurora o.l.v. Maurice Daemen
Vrijdag 19 mei geen repetitie
Vrijdag 26 mei  
Zaal gereed maken Anke Lamkin en Sjra Peeters
Afmelden: uiterlijk vrijdagmiddag 12.00 uur bij Jos van Herten 06-53594241 of via afmelden@fanfareaurora.nl of via de website
 
Repetitie Opleidingsorkest o.l.v. Hub Geraats
Vrijdag 19 mei geen repetitie 
Vrijdag 26 mei o.l.v. Hub Geraats
Beginners : 18.45-20.00 uur
Gevorderden: 19.15-20.30 uur
Afmelden: uiterlijk vrijdagmiddag 12.00 uur via afmeldenjeugd@fanfareaurora.nl 
 
Activiteitenkalender 2023
19 mei                             Dag na Hemelvaart, geen repetitie
2 juni                               Openbare repetitie
11 juni                             Muziektreffen Opleidingsorkest in Herkenbosch
30 juni                             Laatste repetitie voor de vakantie
1 t/m 7 juli                      Donateursactie
7 juli                               Afsluiting voor de jeugd
7 juli                               Zomerconcert
25 augustus                   1e repetitie na de vakantie
8, 9, 10 september        Muziekreis
4 november                  Caeciliafeest (o.v.b.)
19 november                Opluisteren Sinterklaasfeest Opleidingsorkest (o.v.b.
23-24-25 november     Themaconcert (o.v.b.)
26 november                Hobbymarkt
9 december                  Pubquiz
15-16-17 december     Themaconcert (o.v.b.)
24 december                Opluisteren Gezinsmis Opleidingsorkest
25 december                Opluisteren Hoogmis Kerstmis
30 december                Sylvesterconcert
6 januari 2024              Nieuwjaarstreffen BHH “Hart en Nieuw”
 
Sponsoring Geld & Woning
Mark Peeters, Financieel Adviseur via Geld & Woning (https://geldenwoning.nl/hypotheekadvies-roermond), kan fanfare Aurora sponseren.
Voor meer informatie:
Neem contact op met Mark Peeters 06-22980049 of mark.roermond@geldenwoning.nl 
Dus weet je iemand die een hypotheek nodig heeft, neem dan contact op met Mark.
 
Sponsorkliks
Ga je een aankoop via internet doen? Ga dan eerst op de website van Aurora naar Sponsorkliks of rechtstreeks via https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4191 naar je favoriete webwinkel!
Van het aankoopbedrag gaat er namelijk een klein percentage naar fanfare Aurora, veelal variërend van 2 tot 10%! 
Met vriendelijke groet,


Magdaleen Schroijen,
Bestuurslid